ทำรายการจองสื่อออนไลน์

ฟอร์มขอสื่อออนไลน์

รายการสื่อออนไลน์

NO IMAGE !!

คู่มือการเสริมทักษะกีฬาว่ายน้ำ

(*จำกัดคนละ 1 ชุด)
NO IMAGE !!

คู่มือการเสริมทักษะกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด

(*จำกัดคนละ 1 ชุด)
NO IMAGE !!

กติกา กีฬาบอคเซีย

(*จำกัดคนละ 1 ชุด)
NO IMAGE !!

กติกา กีฬามวยปล้ำ

(*จำกัดคนละ 1 ชุด)
NO IMAGE !!

กติกา กีฬาบาสเกตบอล 3x3

(*จำกัดคนละ 1 ชุด)
NO IMAGE !!

กติกา กีฬามวยปล้ำ

(*จำกัดคนละ 1 ชุด)
NO IMAGE !!

กติกาบาส 3x3

(*จำกัดคนละ 1 ชุด)

วัตถุประสงค์

ประกอบการเรียนการสอนในสถานศึกษา(โปรดระบุ)
ประกอบการฝึกสอนกีฬา(โปรดระบุแหล่งเผยแพร่)
ประกอบการตัดสินกีฬา
ประกอบการพัฒนาองค์กรกีฬา(โปรดระบุชื่อ สมาคม/สโมสร/ชมรม)
อื่นๆ(ระบุเหตุผลความจำเป็น)

ยืนยันข้อมูล

บัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ :
ชื่อ :
นามสกุล :
ช่วงอายุ :
เพศ :
อาชีพ :
ชื่อหน่วยงาน :
เลขที่ตั้ง :
ตรอก/ซอย :
ถนน :
ตำบล/แขวง :
อำเภอ/เขต :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
เบอร์โทร :

วัตถุประสงค์

ยืนยันการทำรายการเสร็จสิ้น

รออนุมัติการขอสื่อออนไลน์จากผู้ดูแลระบบ

Copyrights © 2018 & All Rights Reserved by SATC.