รายการเอกสารกีฬา (ล่าสุด)

International Fencing Federation. Handbook of Regulations World Championships.
International Fencing Federation. Handbook of Regulations World Championships.
พระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555
พระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555
Drugs can/Cannot be used.
Drugs can/Cannot be used.
List of Druge Contained Prohibited Substances as of year 2019.
List of Druge Contained Prohibited Substances as of year 2019.
World Anti- Doping Code
World Anti- Doping Code
กีฬามวยปล้ำ
กีฬามวยปล้ำ
กีฬาบาสเกตบอล 3x3
กีฬาบาสเกตบอล 3x3
กีฬาบอคเซีย
กีฬาบอคเซีย
คู่มือการเสริมสร้างทักษะกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด
คู่มือการเสริมสร้างทักษะกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด
คู่มือการเสริมสร้างทักษะกีฬาว่ายน้ำ
คู่มือการเสริมสร้างทักษะกีฬาว่ายน้ำ
กีฬาเปตอง
กีฬาเปตอง
กีฬาตะกร้อ
กีฬาตะกร้อ
Copyrights © 2018 & All Rights Reserved by SATC.