ข่าวประชาสัมพันธ์

//

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (คัดภาค) ภาค4 "ศรีสุราษฎร์เกมส์"

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ (คัดภาค) ภาค 4 ครั้งที่ 36 "ศรีสุราษฎร์เกมส์ ในระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2562 ในการนี้ทางกองวิชาการ