ข่าวประชาสัมพันธ์

//

กกท. ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนในวงการกีฬาร่วมมาตรการป้องกันไวรัส COVID - 19

ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID - 19 ซึ่งประเทศไทยได้ประกาศให้ไวรัสดังกล่าวเป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่ 14 ตาม พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2563 และเพื่อเป็นการยับยั้งการแพร่กระจายของโรค และไม่ให้เกิดการรวมตัวกันของผู้คนจำนวนมาก กกท. จึงได้จัดมาตรการป้องกันไวรัส COVID - 19 ขึ้น เป็นการขอความร่วมมือไม่ใช่มาตรการบังคับ ประกอบด้วย

1. ขอความร่วมมือสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย, สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด และองค์กรกีฬาอื่นๆที่เกี่ยวข้องภายใต้สังกัดของ กกท. เลื่อนการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา หรือกิจกรรมต่างๆที่มีการรวมตัวกันของผู้คนจำนวนมากทั้งในและต่างประเทศ ขอให้เลื่อนออกไปก่อนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 จะดีขึ้น หรือเข้าสู่สภาวะปกติ

2. สระว่ายน้ำ ของ กกท. จะปิดให้บริการในเบื้องต้น 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ 7 - 21 มีนาคม 2563 เพื่อทำความสะอาดสระ หลังจากนั้นจะดูสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID - 19 ประกอบการพิจารณาอีกครั้ง

3. ขอยกเลิก การจัดกิจกรรมกีฬาภาคฤดูร้อน ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 1 - 30 เมษายน 2563 ของ กกท. ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

4. นักกีฬาที่เดินทางกลับจากการแข่งขันในต่างประเทศ ขอความร่วมมือให้กักตัวเองในที่พักอาศัย จำนวน 14 วัน หากพบว่ามีการป่วย กกท. ยินดีจัดทีมแพทย์เพื่อดูแลและดำเนินการต่อ หากต้องการเข้ารับการรักษา อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนการส่งอาหารโดย ซีพี แก่นักกีฬาดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ขอให้สมาคมกีฬาฯ ดูแลนักกีฬาในสังกัดของท่าน หากใครประสบปัญหา กกท. พร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่


หมวดหมู่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Copyrights © 2018 & All Rights Reserved by SATC.