ข่าวประชาสัมพันธ์

//

ต้อนรับคณะเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่การกีฬาแห่งประเทศไทย ของกรมสวัสดิการทหารเรือ