ข่าวประชาสัมพันธ์

//

การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค?3(จ.นครราชสีมา)สำรองไว้ ในการขยายเป็น?โรงพยาบาล?สนาม? ในการ?รักษา?ผู้ป่วย?โค?วิด?19

การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค?3(จ.นครราชสีมา)?เข้าพื้นที่ทำความสะอาด?และติดตั้ง?อุปกรณ์?ทางการแพทย์ เตียงกระดาษ จากSCG ?เพื่อ?ใช้ในโรงยิมเนเซียม 2,000? ที่นั่ง สำรองไว้ ในการขยายเป็น?โรงพยาบาล?สนาม? ในการ?รักษา?ผู้ป่วย?โค?วิด?19 ?ที่มีจำนวน?ที่เพิ่มขึ้น?อย่าง?ต่อเนื่อง?

ทางการกีฬา?แห่ง?ประเทศไทย? ภาค?3?(จ.นครราชสีมา)ยินดี?ให้การสนับสนุน?อย่างยิ่ง

หมวดหมู่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Copyrights © 2018 & All Rights Reserved by SATC.