ทำรายการจองสื่อออนไลน์

ฟอร์มขอสื่อออนไลน์

รายการสื่อออนไลน์

NO IMAGE !!

คู่มือการเสริมทักษะกีฬาว่ายน้ำ

(*จำกัดคนละ 1 ชุด)
NO IMAGE !!

คู่มือการเสริมทักษะกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด

(*จำกัดคนละ 1 ชุด)
NO IMAGE !!

กติกา กีฬาบอคเซีย

(*จำกัดคนละ 1 ชุด)
NO IMAGE !!

กติกา กีฬามวยปล้ำ

(*จำกัดคนละ 1 ชุด)
NO IMAGE !!

กติกา กีฬาบาสเกตบอล 3x3

(*จำกัดคนละ 1 ชุด)
NO IMAGE !!

กติกา กีฬามวยปล้ำ

(*จำกัดคนละ 1 ชุด)
NO IMAGE !!

กติกาบาส 3x3

(*จำกัดคนละ 1 ชุด)
NO IMAGE !!

เทคนิคการเล้นกีฬายกน้ำหนัก


NO IMAGE !!

เทคนิคการฝึกกีฬาวีลแชร์


NO IMAGE !!

เทคนิคการเล่นกีฬาบอคเซีย


NO IMAGE !!

เทคนิคการเล่นกีฬาบาสเกตบอล


NO IMAGE !!

เทคนิคการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส


NO IMAGE !!

เทคนิคการเล่นกีฬาฟุตบอล


NO IMAGE !!

เทคนิคการเล่นกีฬากล์อฟ


NO IMAGE !!

เทคนิคการเล่นกีฬาฟุตซอล


NO IMAGE !!

เทคนิคการเล่นกีฬาเซปักตะกร้อ


NO IMAGE !!

เทคนิคการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล


NO IMAGE !!

บาสเกตบอล


NO IMAGE !!

กติกาวอลเลย์บอลชายหาด


NO IMAGE !!

กติกาเปตอง


NO IMAGE !!

ขนาดสนามและอุปกรณ์กีฬา เล่ม 1


NO IMAGE !!

ขนาดสนามและอุปกรณ์ เล่ม 2


วัตถุประสงค์

ประกอบการเรียนการสอนในสถานศึกษา(โปรดระบุ)
ประกอบการฝึกสอนกีฬา(โปรดระบุแหล่งเผยแพร่)
ประกอบการตัดสินกีฬา
ประกอบการพัฒนาองค์กรกีฬา(โปรดระบุชื่อ สมาคม/สโมสร/ชมรม)
อื่นๆ(ระบุเหตุผลความจำเป็น)

ยืนยันข้อมูล

บัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ :
ชื่อ :
นามสกุล :
ช่วงอายุ :
เพศ :
อาชีพ :
ชื่อหน่วยงาน :
เลขที่ตั้ง :
ตรอก/ซอย :
ถนน :
ตำบล/แขวง :
อำเภอ/เขต :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
เบอร์โทร :

วัตถุประสงค์

ยืนยันการทำรายการเสร็จสิ้น

รออนุมัติการขอสื่อออนไลน์จากผู้ดูแลระบบ

Copyrights © 2018 & All Rights Reserved by SATC.